1 AV VÅRE 24 FERDIGHETER
Få tilgang til video:
Hvordan skape kontakt og forsterke forbindelsen mellom deg og kunden?
EN SMAKEBIT TIL VÅRT SALGSKURS:
  •  Sjekkliste for vellykka kundemøter
  •  Hvordan skape et godt førsteinntrykk
  • Atferdskolonnene
GRATIS – En smakebit av vårt eksklusive salgskurs.
Dette er 1 av 24 ferdigheter.
HVA – Kontakt er det som skaper forbindelse mellom kunden og deg. 

HVEM – I relasjonssalg skal du alltid styrke denne forbindelsen slik at kunden kommer tilbake.

HVORDAN – Hvordan konverterer du besøkende kunder/interessenter til handlende kunder?

Du fanger kundens oppmerksomhet og kartlegger kundens behov før du tilpasser presentasjonen av ditt produkt slik at du løser kundens utfordring. 

Du styrker båndene mellom deg og kunden når du gir kunden en god opplevelse. Det er du som vinner eller taper på relasjonen. Måten du tar kontakt på, avgjør salget. Førsteinntrykket er skremmende avgjørende. Bestselgeren gir kunden automatisk en god opplevelse.

Kontakt er grunnlaget for alt menneskelig samkvem. Jo bedre kontakt, jo bedre fungerer samspillet.  Det meste av kontakten oppstår uten at vi riktig forstår hvordan. 

For de beste selgerne skjer det kontaktskapende arbeidet som et automatisert atferdsmønster. De er sosialt intelligente.

Kan evnen til å etablere kontakt læres? Og kan de lærte ferdighetene etter hvert automatiseres? Ved repetert trening kan alle ferdigheter automatiseres. Du kan utvikle de egenskapene du vil, i alle fall litt. Og deretter litt til. 

Fikk fire gaseller på rad 

Gründer Bernt Otto Follestad fra Tofte var Daglig leder i kabelselskapet BOF AS. Han ønsket å forbedre salg- og serviceferdighetene til medarbeiderne i selskapet.

Bernt hyret inn Kay som snudde på deres tankegang, slik at de tjente mer penger. BOF AS opplevde god utvikling og fikk fire gaseller på rad med kompetansen som Kay tilførte. Bernt solgte selskapet sitt for en anselig millionsumFlere referanser.
100% uforpliktende – Salgswebinaret er åpent i dag!
©2018 Rainmaker Academy AS // Personvern