Hva får du på Rainmaker Academy?

174 verktøy for å sikre vekst
i din bedrift


En verktøykasse for salg, kommunikasjon, ansettelse, HMS og ledelse

Inkludert i Rainmaker Academy er en fullpakket verktøykasse for deg som arbeider med mennesker – og alle som er opptatt av å bli bedre til å kommunisere. Du kan oppnå radikale produktivitetsgevinster og forbedringer i din bedrift. Dette er kraftige verktøy som er fordelt på følgende fem områder:

Kommunikasjonsverktøy

(38 verktøy)

Salgsverktøy

(35 verktøy)

Ansettelsesverktøy

(25 verktøy)

HMS-verktøy

(8 verktøy)

Ledelsesverktøy

(85 verktøy)


Kommunikasjonsverktøy

For deg som vil bli bedre til å kommunisere med mennesker. Her får du 38 ulike verktøy og øvelser som hjelper deg til bl.a. lese mennesker, tanketrening, målsetningmodell og mye mer.

 •  Guide for ”å lese” mennesker
 •  Målsetningsmodellen
 •  Observasjon av salgs- og servicepersonell
 •  Hvordan tenker du?
 •  VAK-test 1
 •  VAK-test 2
 •  Trening i VAK-modellen
 •  Trening i å gjenkjenne øyebevegelser
 •  Du kan bli bedre til å kommunisere
 •  Skifte av synsvinkel
 •  Signaturøvelse
 •  Øvelse i å skille mellom sansebaserte  observasjoner og projeksjoner/tolkninger
 •  Spørreord
 •  Operasjonelle strategier
 •  Spørsmålsbiblioteket
 •  Slik endrer du ditt hemmende språk
 •  Powerpoint i praksis
 •  Endre dine følelser
 •  Forankring av en god følelse
 •  Bruk din indre stemme til å endre dine følelser
 •  Kvitt deg med negative følelser
 •  Bli venn med avvisning
 •  Ditt indre tankespill
 •  Tidslinja
 •  Posisjonsskifte
 •  Valg av atferdsmønster
 •  Hvordan oppnår du flest mulige personlige fordeler?
 •  Åpne din lukkede hjerne
 •  Metaprogrammer om oppfattelse
 •  Metaprogrammer om interesse
 •  Trening i å kalibrere
 •  Matching av kroppsspråk
 •  Trening i å matche/mismatche
 •  Er du en dyktig serviceperson?
 •  Anerkjennelse
 •  Gi en kompliment
 •  Loci-metoden
 •  Pacing og leading

Salg- og serviceverktøy

Har du lyst til å selge mer enn du gjør i dag? Vil du at dine salgsmøter blir mer effektive og innholdsrike? En verktøykasse som spenner fra salgsplanlegging, strategier, teknikker for å håndtere innvendinger og lukke salget mm.

 •  Nøkkelaktiviteter
 •  Den store motivasjonskalkulatoren
 •  Kartlegg kundens atferdsstil
 •  Praktisk atferdsplanlegging
 •  Evaluer din evne til å øke salget gjennom atferdstilpasning
 •  Evaluering av din evne til å identifiser kunder atferdsstil
 •  Evaluering. Salgsstrategier for å tilpasse deg til kunden
 •  Evaluering. Øve deg på tilpasning i individuelt salg
 •  Evaluering. Øve deg på tilpasning brev og  gruppesalg
 •  Skjema for strategisk planlegging av atferdsstil
 •  Handlingsplan for salg
 •  Pipelinekalkulator
 •  SWOT-analyse av egen virksomhet og konkurrentene
 •  Avtalebok
 •  Prospektliste
 •  Planer
 •  Salg til grupper
 •  Deltakerliste for gruppepresentasjon
 •  Presentasjonsstrategi for gruppe
 •  Håndtere innvendinger
 •  Håndtere innvendinger ved å støtte behov
 •  Håndtere innvendinger ved å indentifisere behovet bak innvendingen
 •  Selgeres behandling av innvendinger
 •  Salgsbrev
 •  Ferdighetsøvelse i å skrive salgsbrev
 •  Din evne til å håndtere belastninger
 •  Din evne til å lukke salget
 •  Hvordan bli en bedre serviceyter?
 •  Kartlegging av kundeopplevelse
 •  Sjekkliste for anbud
 •  Omsetningskalkulatoren
 •  Sjekkliste for oppfølging
 •  Kundekartotek
 •  Øvelse. Bruk det du har lært
 •  Lytt aktivt.

Rekruttering- og ansettelsesverktøy

Det er to deler: Vi har verktøy for deg som ansetter – hvordan ansette de beste? Og verktøy for deg som jobbsøker – hvordan lande drømmejobben?

 • A) Verktøy for deg som ansetter:
 •  Ansettelse og rekruttering
 •  Bestselgeren er genial
 •  Testing lønner seg
 •  Bruk hele hjernen
 •  Profilanalyse for å måle tenkestil
 •  Et intervju krever gode og planlagte spørsmål
 •  Det kommuniserende møtet
 •  Generelle råd for intervju av jobbsøkere
 •  Gode spørsmål for å kartlegge kandidatenes egenskaper
 •  Observasjonsskjema for intervju
 •  B) Verktøy for deg som jobbsøker
 •  Lag en flott jobbsøknad med en ryddig CV
 •  Finn dine sterke sider
 •  Et eksempel på en smakfull og attraktiv søknad til en gul kultur.
 •  Kartlegg din jobbsøkerkompetanse 1
 •  Planlegg og tren på intervjuet ditt
 •  Ti regler for riktig fremmøte
 •  Ti grunnleggende regler for suksess under et intervju
 •  16 gode tips for positivt førsteinntrykk
 •  20 fallgruver du må unngå i jobbintervjuet
 •  Ti nyttige regler for notater under intervju
 •  24 forbedringsspørsmål etter jobbintervjuet
 •  Oppfølgingsbrev etter første intervju
 •  Ti spørsmål før du møter til annengangs intervju
 •  Ti regler for suksess i ditt andre intervju

HMS-verktøy

Det er fire konfliktområder både medarbeidere og ledere kan oppleve som utfordrende i sitt virke. 1) Mellommenneskelig konflikter, 2) Intern personlig konflikt, 3) Personlige funksjonelle konflikter og 4) Organisatoriske konflikter. Vi har verktøy for disse 4 områdene.

 • Medarbeiderundersøkelse:
 • Organisasjonens indre klima
 • Behov for forbedringer
 • Motivasjonsundersøkelse
 • Vurdering av ledere
 • Evaluering av deg selv som leder
 • Personalsaker
 • Det lille øyeblikks avspenning
 • Mobbing

Ledelsesverktøy

Denne verktøykassa er delt i to: A) Dine lederroller, og B) Øvelser for dine ansatte. Vi har ledelsesverktøy for deg som leder, for deg som ansatt, gruppeoppgaver og individuelle øvelser.

 • Ledelsesverktøy for ledere:
 •  Lederrollens ansvar
 •  Lederens atferd
 •  Regulering av nærhet og avstand
 •  Forbedringsbehov
 •  Motivasjonsfaktorer
 •  Beslutningsevne
 •  Sett opp en målstyringstavle
 •  Led med klokskap
 •  Blanchards fire lederstiler
 •  Vurder medarbeidernes utviklingsnivå
 •  Velg din lederstil
 •  Handlingsplan for utvikling av medarbeideren. F1 Lederøvelse.
 •  Personlig handlingsplan. F1 Lederøvelse.
 •  Lær kontinuerlig
 •  Lag et team av din gruppe. F1 Lederøvelse.
 •  Lederøvelse. F1 Klargjør dine synspunkter.
 •  Tilstandsstyring. F 4. Individuell øvelse.
 •  Hvordan ser du på jobben som selger? F 4. Individuell øvelse.
 •  Kjenn medarbeiderne dine
 •  Kartlegg din SEON
 •  Sørg for et godt klima i firmaet ditt
 •  Kartlegg din avdelings ressurser
 •  Emosjonell kompetanse. F 19. Ledelsesøvelse
 •  Tilrettelegg for kundeservice
 •  Vær en av gutta for en dag
 •  Balanser mellom konkurranse og omsorg
 •  Vis omsorg for dine medarbeidere
 •  Lag en plan for oppfølging av hver enkelt medarbeider
 •  Observatørskjema
 •  Tilbakemeldingsskjema for forberedelse


 •  Ledelsesverktøy. Gruppeoppgaver:
 •  Sørg for tydelige kommunikasjonsregler
 •  Bygg opp en servicekultur
 •  Kjøreregler for klagebehandling
 •  Kjenn klageprosedyrene i firmaet ditt
 •  Håndter konflikter


 •  Ledelsesverktøy for ansatte, individuelle øvelser:
 •  Bli kjent med deg selv
 •  Salgs- og kjøpsatferd
 •  Prestasjonsforbedring
 •  Se dine muligheter
 •  Lag en SMART salgskampanje
 •  Telefonkompetanse
 •  Hvor høy hitrate vil du ha?
 •  Du er relasjonsbygger
 •  Fakta og statistikk
 •  Uimotståelige tilbud
 •  Det ubehagelige avslaget
 •  Tillat deg selv å feile
 •  Når er du best?
 •  Har du et valg?
 •  Juster din atferdsstrategi
 •  Lønnsomhetsanalyse
 •  Nei, takk
 •  Kartlegg innkjøpsstilen til kunden
 •  Tegn et møtesosiogram
 •  Tegn et personlig sosiogram
 •  Kartlegg minefelt
 •  Kartlegg landminene
 •  SWOT-analyse av de 24 ferdighetene
 •  SWOT-analyse av din salgsstil
 •  Kartlegg din egen atferd
 •  Atferdstilpasning. Individuell øvelse.
 •  Atferdsoversikten
 •  Atferdsfirkanten
 •  Evaluering av selgers demonstrasjonsferdigheter
 •  Kartlegg dine verdier
 •  Hvilke av disse verdier har du?
 •  Oppdag dine verdier
 •  Åtte mønstre preger oss
 •  Kartlegg dine emosjoner

 

 •  Ledelsesverktøy for ansatte. Gruppeøvelser:
 •  Atferdstrekk
 •  Hvem gjør og sier hva?
 •  Diskuter dine valg med gruppa
 •  Kjenn på endringsfølelsen
 •  Tankens kraft
 •  Fjern waste
 •  Lag en visjon