Fysiske kurs / Foredrag / Seminar

Fysiske kurs / Foredrag / Seminar

Rainmaker Academy AS tilbyr også fysiske kurs, foredrag og workshops – internt hos bedrifter, på konferanser og seminarer. Vi skreddersyr treningsprogram etter behov.

Sertifisering innen Prestasjonsledelse

Ledelse basert på situasjonsbestemt kommunikasjon. Prestasjonskultur er en kultur som skaper og gjenskaper viktige prestasjoner på et stadig bedre nivå. Prestasjonskultur kjennetegnes av selvledelse og prestasjonsledelse. Medarbeiderne bør ta ansvar for egne prestasjoner og egen utvikling. Din jobb som salgssjef eller teamleder er å skape forutsetninger for at dette er mulig.

Dette lærer du bl.a. på kurset:

 • Å lede andre bedre
 • Egen personlig suksess / komme videre i karrieren
 • Å selge med suksess for å maksimere salget
 • Å få innføring i atferdspsykologi og kommunikasjon

Situasjonsbestemt ledelse

Medarbeiderens kompetanse er den desidert viktigste enkeltfaktoren i teorien om situasjonsbestemt ledelse. Det er vurderingen av kompetanse som danner utgangspunktet for valg av lederstil. Evne: Kunnskap, erfaring og ferdigheter. Vilje: Motivasjon, engasjement og forpliktelse til å utføre en oppgave. Dette setter Hersey & Blanchard sammen i en matrise som til sammen angir 4 ulike kompetansenivåer (les mer her).

Dette lærer du bl.a. på kurset:

 • Gjenskape prestasjoner på et bedre nivå.
 • Få medarbeiderne til å ta ansvar.
 • Hvordan skape gode forutsetninger.
 • 4 ulike lederstiler & hvordan lede forskjellige atferder?

Forhandlingsteknikk

Forhandlingsteknikk med atferdspsykologi og nevrologiske nivåer. Du vil lære å bli bevisst på noen av de viktigste prosessene som er i spill når vi kommuniserer og forhandler med andre mennesker. Dessuten vil du få kunnskap og verktøy som kan gjøre deg i stand til å få bedre gjennomslagskraft, nå dine mål og oppnå bedre resultater i forhandlinger.

Dette lærer du bl.a. på kurset:

 • Grunnregler for forhandlings- og møteteknikk.
 • Forhandlingens grunnfaktorer.
 • Vår indre kommunikasjonsmodell.
 • Den suksessfulle samtalen.

Rainmaker Academy AS tilbyr også fysiske kurs, foredrag og workshops – internt hos bedrifter, på konferanser og seminarer. Vi skreddersyr treningsprogram etter behov.

Sertifisering innen Prestasjonsledelse

Ledelse basert på situasjonsbestemt kommunikasjon. Prestasjonskultur er en kultur som skaper og gjenskaper viktige prestasjoner på et stadig bedre nivå. Prestasjonskultur kjennetegnes av selvledelse og prestasjonsledelse. Medarbeiderne bør ta ansvar for egne prestasjoner og egen utvikling. Din jobb som salgssjef eller teamleder er å skape forutsetninger for at dette er mulig.

Dette lærer du bl.a. på kurset:

 • Å lede andre bedre
 • Egen personlig suksess / komme videre i karrieren
 • Å selge med suksess for å maksimere salget
 • Å få innføring i atferdspsykologi og kommunikasjon

Situasjonsbestemt ledelse

Medarbeiderens kompetanse er den desidert viktigste enkeltfaktoren i teorien om situasjonsbestemt ledelse. Det er vurderingen av kompetanse som danner utgangspunktet for valg av lederstil. Evne: Kunnskap, erfaring og ferdigheter. Vilje: Motivasjon, engasjement og forpliktelse til å utføre en oppgave. Dette setter Hersey & Blanchard sammen i en matrise som til sammen angir 4 ulike kompetansenivåer (les mer her).

Dette lærer du bl.a. på kurset:

 • Gjenskape prestasjoner på et bedre nivå.
 • Få medarbeiderne til å ta ansvar.
 • Hvordan skape gode forutsetninger.
 • 4 ulike lederstiler & hvordan lede forskjellige atferder?

Forhandlingsteknikk

Forhandlingsteknikk med atferdspsykologi og nevrologiske nivåer. Du vil lære å bli bevisst på noen av de viktigste prosessene som er i spill når vi kommuniserer og forhandler med andre mennesker. Dessuten vil du få kunnskap og verktøy som kan gjøre deg i stand til å få bedre gjennomslagskraft, nå dine mål og oppnå bedre resultater i forhandlinger.

Dette lærer du bl.a. på kurset:

 • Grunnregler for forhandlings- og møteteknikk.
 • Forhandlingens grunnfaktorer.
 • Vår indre kommunikasjonsmodell.
 • Den suksessfulle samtalen.

Ta kontakt for å booke et foredrag

Dagens suksesskriterier handler om å forstå atferd, tilpasse sin kommunikasjon og selge med sine sanser. Dette gjelder både mot medarbeidere og kunder. Dette studiet tar sikte på å hjelpe deg til å inspirere din stab for salg og service. Finn hvilke personlighetstrekk de beste selgerne har og hvordan du skal dyrke frem den beste serviceinnstillingen.

Kay Egil Ellingsen

Rainmaker Academy AS,

Kay Ellingsen

kay@rainmaker-academy.no

910 00 744