Vår filosofi

Vi er alle selgere – og vi er hjertet i ethvert firma.

Vår filosofi

Vi er alle selgere – og vi er hjertet i ethvert firma.

Syv prosent av selgerne står for 80 prosent av salget. Hva er det unike med disse personene? Hva er det som kjennetegner de beste innen salg og service? Hva er beste praksis? Er det miljøet som former oss eller finnes det et eget salgsgen som noen har og andre ikke har? Er vi født serviceminded?


Du er din bedrifts viktigste medarbeider.

Vi er alle selgere. Siden salg og service inngår i mange relasjoner, og kurset er nyttig for deg både profesjonelt og privat. Den er sågar nyttig uansett hvilket yrke du har, for salg er kommunikasjon.

Det er kommunikasjon med din potensielle kunde, men også med deg selv. For dette er selve målet med det vi gir deg kunnskap om; å inspirere deg til å bli den beste selger og servicemedarbeider du har mulighet til å være.

Vi kaller de dyktige selgerne for bestselgere. En bestselger har skjønt at salg er en troverdig blanding av kommunikasjon, følelser og teknikk.

Når du lærer deg alle 24 salg- og serviceferdigheter til ”Bestselgeren”, vil du oppleve at du fungerer bedre i jobben din. Hvorfor? Jo, fordi kjøp og salg er følelser. Både du og dine kunder føler slik de tenker. Kunnskap endrer din tenkemåte. Og derved endrer du måten du føler på. Når du føler for salg, smittes kunden av lysten til å kjøpe.

Bestselgeren er hjertet i ethvert firma. Uten dyktige salgs- og servicemedarbeidere dør organisasjonen. Effektive selgere og gode servicemedarbeidere er avgjørende for bunninja. Med kurs fra Rainmaker Academy AS ønsker vi å bidra til å heve statusen til selgeryrket.

Vi vektlegger relasjonssalget. De dyktigeste fagfolka har bidratt med sine erfaringer. De forteller sine suksesshistorier.

Du må finne din egen stil. Ingen blir gode selgere ved å kopiere andre. Du må legge noe til. Å stille seg selv spørsmål er en god metode for forbedring. Du må tillate deg selv å prøve, feile og lykkes. Det er mer effektivt enn å få svaret servert på et fat.

Hvorfor? Fordi spørsmål gir oppdagelser mens svar gir opplevelser.

Hva er forskjellen? Opplevelse er å være med på noe. Det er en passiv læreform. Oppdagelser er aktiv læring. De engasjerer både høyre og venstre side av hjernen. Oppdagelser huskes bedre fordi de er våre egne.

For å lære effektivt, må du evaluere både dine følelser og dine erfaringer fortløpende. Om det du gjorde ble en suksess, vil det sannsynligvis bli suksess neste gang og. Gjør du mer av det samme, vil du lykkes enda bedre. Og blir det fiasko, spør deg selv: ”Hva var det som var annerledes denne gangen? Og hva kan jeg gjøre med det?” Stiller du deg åpen for spørsmål, vil svarene komme. Kanskje ikke med en gang, men ofte mens du gjør noe annet. Kanskje etter en natts søvn. Kanskje i form av en drøm, et mareritt eller en plutselig klarhet.

En sannhet eller en åpenbaring kommer ofte fra noe ubehagelig. I marerittet er det et ubehagelig vesen, et skremmende dyr eller fryktet opplevelse som gir deg de gode svar. Det er ingen grunn til å frykte. Du blir en bestselger av å strekke deg.

I kursene våre viser vi deg hvordan du best kommuniserer med dine ulike kunder. Vi deler kundene inn i fire kategorier som har hver sin atferdsstil; rød, gul, grønn og blå. Atferdsstilen bestemmer innkjøpsstilen. Innkjøpsstilen avgjør hvordan du best kommuniserer med den enkelte kunde gjennom de seks salgsfasene.

Bestselgerens kommunikasjon er for deg som vil forstå kundens atferdsmønster.

Du får du råd om hvordan du skal håndtere salgsprosessen, og bruke de 24 ferdighetene på kunder med ulik atferdsstil. Du vil lære deg generelle tankemønstre. Disse mønstrene er også inndelt i henhold til de fire atferdsstilene rød, gul, grønn og blå. Selv om delene utfyller hverandre.

Lærer du dette så kommer du rett inn i din praktiske hverdag. Rainmaker Academy AS vil sørge for at kursene gir deg en mer detaljert og solid grunnlag før du møter kundene dine.

Få et gratis kurs:

«Hvordan skape kontakt og forsterke forbindelsen mellom deg og kunden?»